اخبار حوزه سلامت

جلسه مدیران مراکز آموزش مهارتی با حضور مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی انجمن های علمی گروه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۳۰ در مرکز آموزشی و مهارتی علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اصلاحات اساسنامه و آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی جدید و سند سیاستهای آموزش مهارتی و حرفه ای تبیین شد و چشم انداز مرکز تا سال ۱۴۰۴ توضیح داده شد.سپس مدیران مراکز  گزارش عملکرد، برنامه ها و نقدها و پیشنهادات سازنده خود برای…

بیست و هشتمین نشست کمیسیون مرکز ملی در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به صورت حضوري/ مجازی در مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه که آقایان دکتر اصغری (دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی)، دكتر مشكيني( نماينده معاون درمان )، دكتر عباسی( دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ) و دكتر نجومي( دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي ) بصورت مجازی و آقایان دکتر کوهپایه زاده اصفهانی(دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم…

چهارمین جلسه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با حضور مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی بخش غیر دولتی مستقر در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۶ در آن مرکز برگزار شد.

جلسه با حضور گروه چهارم از مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی بخش غیر دولتی استان تهران و همکاران معاونت فنی مرکز ملی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۶ به صورت حضوری در محل مرکز ملی برگزار شد. در این جلسه ابتدا اصلاحات اساسنامه و آیین نامه جدید…